Všechny publikace
Celkem je k dispozici 20 publikací

Jak předcházet psaní prací na zakázku
Mach, Jan; Foltýnek, Tomáš a kol.
Zdarma
Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných…
Dibuszová, Eva a kol.
Zdarma
Moderní trendy společenské odpovědnosti firem,…
Tetřevová, Liběna, Atle Midttun a kol.
Zdarma
Jak se vyhnout plagiátorství: příručka pro studenty
Foltýnek, Tomáš
Zdarma
How to Avoid Plagiarism: Student Handbook
Foltýnek, Tomáš
Zdarma
Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích…
Foltýnek, Tomáš
Zdarma
How to Prevent Plagiarism in Student Work
Foltýnek, Tomáš
Zdarma
Jak dostát Autorskému zákonu a zásadám citační etiky…
Blanka Jankovská, Veronika Kolínová
Zdarma
Zpravodaj UPa č. 99/2020
redakce Zpravodaje UPa
Zdarma
Zpravodaj UPa č. 100/2020
redakce Zpravodaje UPa
Zdarma
Zpravodaj UPa č. 101/2020
redakce Zpravodaje UPa
Zdarma
Atomová spektroskopie
ČERNOHORSKÝ, Tomáš a Pavel JANDERA
Zdarma
Chemie filmotvorných látek I.
JARUŠEK, Jaroslav, Petr KALENDA a Jaromír ŠŇUPÁREK
Zdarma
Matematika III
SEIBERT, Jaroslav
Zdarma
Organická chemie I.
MACHÁČEK, Vladimír, Josef PANCHARTEK a Miroslav VEČEŘA
Zdarma
Technologie a řízení dopravy II. - GVD
VONKA, Jaroslav, Tatiana MOLKOVÁ a Jaromír ŠIROKÝ
Zdarma
Základy dopravní techniky I.: železniční doprava
CULEK, Bohumil
Zdarma
Chirurgie
Miroslav Ryska a kol.
Zdarma
Histologie
MVDr. Petr Čížek, Ph.D., MUDr. Pavel Hurník, MUDr. Milan Urík, Mgr. Tomáš Pruša, MUDr. Lenka Krejčířová, Ph.D.
Zdarma
Publi PRŮVODCE
tým Publi
Zdarma