Všechny publikace
Celkem je k dispozici 18 publikací

Jak se vyhnout plagiátorství: příručka pro studenty
Foltýnek, Tomáš
ZDARMA
How to Avoid Plagiarism: Student Handbook
Foltýnek, Tomáš
ZDARMA
Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích…
Foltýnek, Tomáš
ZDARMA
How to Prevent Plagiarism in Student Work
Foltýnek, Tomáš
ZDARMA
Jak dostát Autorskému zákonu a zásadám citační etiky…
Blanka Jankovská, Veronika Kolínová
ZDARMA
Zpravodaj UPa č. 99/2020
redakce Zpravodaje UPa
ZDARMA
Zpravodaj UPa č. 100/2020
redakce Zpravodaje UPa
ZDARMA
Zpravodaj UPa č. 101/2020
redakce Zpravodaje UPa
ZDARMA
Atomová spektroskopie
ČERNOHORSKÝ, Tomáš a Pavel JANDERA
ZDARMA
Chemie filmotvorných látek I.
JARUŠEK, Jaroslav, Petr KALENDA a Jaromír ŠŇUPÁREK
ZDARMA
Matematika III
SEIBERT, Jaroslav
ZDARMA
Organická chemie I.
MACHÁČEK, Vladimír, Josef PANCHARTEK a Miroslav VEČEŘA
ZDARMA
Technologie a řízení dopravy II. - GVD
VONKA, Jaroslav, Tatiana MOLKOVÁ a Jaromír ŠIROKÝ
ZDARMA
Základy dopravní techniky I.: železniční doprava
CULEK, Bohumil
ZDARMA
Chirurgie
Miroslav Ryska a kol.
ZDARMA
Histologie
MVDr. Petr Čížek, Ph.D., MUDr. Pavel Hurník, MUDr. Milan Urík, Mgr. Tomáš Pruša, MUDr. Lenka Krejčířová, Ph.D.
ZDARMA
Ukázková publikace - smazat
Code Creator, s.r.o.
ZDARMA
mKniha - krok za krokem
ZDARMA