Číst

Vydavatel: Univerzita Pardubice

Kategorie: PDF skripta

Rok vydání: 2007

Velikost knihy: 125,66 MB

ISBN: 978-80-7194-930-5

Matematika III

Autor:
SEIBERT, Jaroslav
Kategorie:
PDF skripta

Skripta jsou určena především studentům 2. ročníku Dopravní fakulty Jana Pernera UPa. Obsahují většinu témat, které osnovy předepisují pro třetí semestr studia. Z nich nejsou do skript zahrnuty pouze základy numerické matematiky. Skripta jsou zpracována tak, aby zastoupila i cvičebnici (sbírku příkladů). Proto je v nich velký počet řešených příkladů i neřešených cvičení. Aby si každý student mohl ověřit průběžně zvládnutí učiva, je na závěr každé kapitoly zařazen také kontrolní test. Jedná se o naskenovanou verzi papírové publikace, kterou již nelze v prodejně odborné literatury UPa zakoupit. Tištěné skriptum je v několika exemplářích dostupné k vypůjčení v Univerzitní knihovně UPa. ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE JE DOSTUPNÁ POUZE STUDENTŮM DFJP, FES a FEI.

Pro čtení publikace si ZDARMA stáhněte
aplikaci pro všechna zařízení a platformy