Číst

Vydavatel: Univerzita Pardubice

Kategorie: PDF skripta

Rok vydání: 2007

Velikost knihy: 125,66 MB

ISBN: 978-80-7194-930-5

Poslední aktualizace: 17. 9. 2020

Formát knihy: PDF

Matematika III

Autor:
SEIBERT, Jaroslav

Skripta jsou určena především studentům 2. ročníku Dopravní fakulty Jana Pernera UPCE. Obsahují většinu témat, které osnovy předepisují pro třetí semestr studia. Z nich nejsou do skript zahrnuty pouze základy numerické matematiky. Skripta jsou zpracována tak, aby zastoupila i cvičebnici (sbírku příkladů). Proto je v nich velký počet řešených příkladů i neřešených cvičení. Aby si každý student mohl ověřit průběžně zvládnutí učiva, je na závěr každé kapitoly zařazen také kontrolní test. Jedná se o naskenovanou verzi papírové publikace, kterou již nelze v prodejně odborné literatury UPCE zakoupit. Tištěné skriptum je v několika exemplářích dostupné k vypůjčení v Univerzitní knihovně UPCE. ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE JE DOSTUPNÁ POUZE STUDENTŮM DFJP, FES a FEI.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.