Číst

Vydavatel: Univerzita Pardubice

Kategorie: Ostatní

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 2,71 MB

ISBN: 978-80-7560-418-7

Poslední aktualizace: 17. 6. 2022

Formát knihy: PDF

Moderní trendy společenské odpovědnosti firem, univerzit a municipalit

Autor:
Tetřevová, Liběna, Atle Midttun a kol.

Kniha pojednává o trendech společenské odpovědnosti klíčových ekonomických subjektů s akcentem na příklady dobré praxe z České republiky a Norska. Na pojednání o tradičním konceptu společenské odpovědnosti firem navazuje pojednání o jeho kontextu s jednotlivými průmyslovými revolucemi, zejména Čtvrtou průmyslovou revolucí a Industry 4.0. Představena je servitizace, využívající nástroje Industry 4.0, jako potenciální cesta k udržitelnému rozvoji. Pozornost je věnována také udržitelnému balení, zelenému řízení lidských zdrojů, zajištění rovnosti mužů a žen na pracovišti či společensky odpovědnému komunikování firem. Diskutována je i možnost zabudování prosociálních a environmentálních závazků do nekonvenčních modelů firem. Představeny jsou rovněž alternativní koncepty společenské odpovědnosti v podobě konceptu společenské odpovědnosti univerzit a municipalit, a to jak z hlediska uplatňování společensky odpovědného chování, tak z hlediska online společensky odpovědného komunikování.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.