Read

Publisher: Univerzita Pardubice

Category: Ostatní

Release date: 2022

Book size: 2,71 MB

ISBN: 978-80-7560-418-7

Moderní trendy společenské odpovědnosti firem, univerzit a municipalit

Author:
Tetřevová, Liběna, Atle Midttun a kol.
Category:
Ostatní

Kniha pojednává o trendech společenské odpovědnosti klíčových ekonomických subjektů s akcentem na příklady dobré praxe z České republiky a Norska. Na pojednání o tradičním konceptu společenské odpovědnosti firem navazuje pojednání o jeho kontextu s jednotlivými průmyslovými revolucemi, zejména Čtvrtou průmyslovou revolucí a Industry 4.0. Představena je servitizace, využívající nástroje Industry 4.0, jako potenciální cesta k udržitelnému rozvoji. Pozornost je věnována také udržitelnému balení, zelenému řízení lidských zdrojů, zajištění rovnosti mužů a žen na pracovišti či společensky odpovědnému komunikování firem. Diskutována je i možnost zabudování prosociálních a environmentálních závazků do nekonvenčních modelů firem. Představeny jsou rovněž alternativní koncepty společenské odpovědnosti v podobě konceptu společenské odpovědnosti univerzit a municipalit, a to jak z hlediska uplatňování společensky odpovědného chování, tak z hlediska online společensky odpovědného komunikování.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms