All publications
20 publications are available

Jak předcházet psaní prací na zakázku
Mach, Jan; Foltýnek, Tomáš a kol.
Free
Průvodce legálním užíváním obrazových a jiných…
Dibuszová, Eva a kol.
Free
Moderní trendy společenské odpovědnosti firem,…
Tetřevová, Liběna, Atle Midttun a kol.
Free
Jak se vyhnout plagiátorství: příručka pro studenty
Foltýnek, Tomáš
Free
How to Avoid Plagiarism
Foltýnek, Tomáš
Free
Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích…
Foltýnek, Tomáš
Free
How to Prevent Plagiarism in Student Work
Foltýnek, Tomáš
Free
Jak dostát Autorskému zákonu a zásadám citační etiky…
Blanka Jankovská, Veronika Kolínová
Free
Zpravodaj UPa č. 99/2020
redakce Zpravodaje UPa
Free
Zpravodaj UPa č. 100/2020
redakce Zpravodaje UPa
Free
Zpravodaj UPa č. 101/2020
redakce Zpravodaje UPa
Free
Atomová spektroskopie
ČERNOHORSKÝ, Tomáš a Pavel JANDERA
Free
Chemie filmotvorných látek I.
JARUŠEK, Jaroslav, Petr KALENDA a Jaromír ŠŇUPÁREK
Free
Matematika III
SEIBERT, Jaroslav
Free
Organická chemie I.
MACHÁČEK, Vladimír, Josef PANCHARTEK a Miroslav VEČEŘA
Free
Technologie a řízení dopravy II. - GVD
VONKA, Jaroslav, Tatiana MOLKOVÁ a Jaromír ŠIROKÝ
Free
Základy dopravní techniky I.: železniční doprava
CULEK, Bohumil
Free
Chirurgie
Miroslav Ryska a kol.
Free
Histologie
MVDr. Petr Čížek, Ph.D., MUDr. Pavel Hurník, MUDr. Milan Urík, Mgr. Tomáš Pruša, MUDr. Lenka Krejčířová, Ph.D.
Free
Publi PRŮVODCE
tým Publi
Free