Read

Publisher: Univerzita Pardubice

Category: PDF skripta

Release date: 2001

Book size: 304,18 MB

ISBN: 80-7194-363-0

Organická chemie I.

Author:
MACHÁČEK, Vladimír, Josef PANCHARTEK a Miroslav VEČEŘA
Category:
PDF skripta

Skriptum je určeno pro výuku organické chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v denním i distančním studiu. Obsahem této první části jsou chemické vazby a reakce, stereochemie, metody určování struktury organických látek, uhlovodíky a halogenderiváty a hydroxyderiváty uhlovodíků a ethery. Jedná se o naskenovanou verzi papírové publikace, kterou již nelze v prodejně odborné literatury UPa zakoupit. Tištěné skriptum je v několika exemplářích dostupné k vypůjčení v Univerzitní knihovně UPa. ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE JE DOSTUPNÁ POUZE STUDENTŮM FCHT.

To read the publication,
download a free app
for all devices and platforms