Číst

Vydavatel: Univerzita Pardubice

Kategorie: PDF skripta

Rok vydání: 2001

Velikost knihy: 304,18 MB

ISBN: 80-7194-363-0

Poslední aktualizace: 31. 8. 2020

Formát knihy: PDF

Organická chemie I.

Autor:
MACHÁČEK, Vladimír, Josef PANCHARTEK a Miroslav VEČEŘA

Skriptum je určeno pro výuku organické chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v denním i distančním studiu. Obsahem této první části jsou chemické vazby a reakce, stereochemie, metody určování struktury organických látek, uhlovodíky a halogenderiváty a hydroxyderiváty uhlovodíků a ethery. Jedná se o naskenovanou verzi papírové publikace, kterou již nelze v prodejně odborné literatury UPa zakoupit. Tištěné skriptum je v několika exemplářích dostupné k vypůjčení v Univerzitní knihovně UPa. ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE JE DOSTUPNÁ POUZE STUDENTŮM FCHT.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.