Ostatní
Celkem je k dispozici 11 publikací

Moderní trendy společenské odpovědnosti firem,…

Tetřevová, Liběna, Atle Midttun a kol.

Zdarma
Koněspřežná železnice Praha–Lány

Hubka, Jindřich

Zdarma
Křivoklátské železo pro stavbu koněspřežné železnice…

Hubka, Jindřich

Zdarma
Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích…

Foltýnek, Tomáš

Zdarma
Jak dostát Autorskému zákonu a zásadám citační etiky…

Blanka Jankovská, Veronika Kolínová

Zdarma
Atomová spektroskopie

ČERNOHORSKÝ, Tomáš a Pavel JANDERA

Zdarma
Chemie filmotvorných látek I.

JARUŠEK, Jaroslav, Petr KALENDA a Jaromír ŠŇUPÁREK

Zdarma
Organická chemie I.

MACHÁČEK, Vladimír, Josef PANCHARTEK a Miroslav VEČEŘA

Zdarma
Technologie a řízení dopravy II. - GVD

VONKA, Jaroslav, Tatiana MOLKOVÁ a Jaromír ŠIROKÝ

Zdarma
Základy dopravní techniky I.: železniční doprava

CULEK, Bohumil

Zdarma
Živnostenské právo

Jan Novák

Zdarma