Číst

Vydavatel: Univerzita Pardubice

Kategorie: PDF skripta

Rok vydání: 2022

Velikost knihy: 1,59 MB

ISBN: 978-80-7560-430-9

Poslední aktualizace: 8. 6. 2023

Formát knihy: PDF

Analýza podnikatelské činnosti

Autor:
Pojkarová, Kateřina

Studijní opora je určena pro studenty předmětu Analýza podnikatelské činnosti. Úvodní kapitola je věnovaná nástroji nazvanému 4 disciplíny realizace, který je v podnikání používán pro naplňování strategií a opakované dosahování vytyčených cílů. Další část opor se věnuje ukazatelům a základním operacím s indexy, a to jak s individuálními, tak se souhrnnými. Ukazatele a indexy jsou nezbytným nástrojem pro sledování vývoje podniku a jeho porovnání s konkurenčními podniky či s odvětvovým průměrem. Pro lepší porozumění vztahům mezi ukazateli je možné využívat korelační a regresní analýzu, pro pochopení vývoje a odhady budoucího stavu se využívá analýza časových řad. Jednou ze základních analýz v podniku je analýza finanční, kterou se zabývá pátá kapitola. Závěr studijní opory ukazuje odlišný pohled na podnikání v rámci tzv. nekonečných her.

Knihu najdete v aplikaci, která je ke stažení zdarma.