Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích: příručka pro akademiky

Autor:
Foltýnek, Tomáš
Vydavatel:
Karolinum
Kategorie:
Rok vydání:
2021
Velikost knihy:
2,1 MB
Poslední aktualizace:
27.01.2021
ISBN:
978-80-246-4786-9

Příručka by měla být pro akademické pracovníky přehledným a zároveň dostatečně obsažným vodítkem v situacích, které v souvislostis plagiátorstvím mohou ve vysokoškolské každodennosti vzniknout. Příručka dává možnost zamyslet se nad aspekty původnosti prací, nad tím, jak vysvětlit studentům smysl odkazování na zdroje, nad podobami plagiátorství, ale také nad tím, jak rozpoznat plagiát a jaké k tomu lze použít softwarové pomůcky. Dále příručka popisuje postihování plagiátorství. Na závěr je shrnuto antiplagiátorské minimum z pohledu pedagoga do několika praktických rad.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows desktop