(Anti)plagiátorství
Celkem je k dispozici 5 publikací

Jak se vyhnout plagiátorství: příručka pro studenty
Foltýnek, Tomáš
Zdarma
How to Avoid Plagiarism: Student Handbook
Foltýnek, Tomáš
Zdarma
Jak předcházet plagiátorství ve studentských pracích…
Foltýnek, Tomáš
Zdarma
How to Prevent Plagiarism in Student Work
Foltýnek, Tomáš
Zdarma
Jak dostát Autorskému zákonu a zásadám citační etiky…
Blanka Jankovská, Veronika Kolínová
Zdarma