Matematika III

Autor:
SEIBERT, Jaroslav
Vydavatel:
Univerzita Pardubice
Kategorie:
Rok vydání:
2007
Velikost knihy:
125,7 MB
Poslední aktualizace:
27.01.2021
ISBN:
978-80-7194-930-5

Skripta jsou určena především studentům 2. ročníku Dopravní fakulty Jana Pernera UPa. Obsahují většinu témat, které osnovy předepisují pro třetí semestr studia. Z nich nejsou do skript zahrnuty pouze základy numerické matematiky. Skripta jsou zpracována tak, aby zastoupila i cvičebnici (sbírku příkladů). Proto je v nich velký počet řešených příkladů i neřešených cvičení. Aby si každý student mohl ověřit průběžně zvládnutí učiva, je na závěr každé kapitoly zařazen také kontrolní test. Jedná se o naskenovanou verzi papírové publikace, kterou již nelze v prodejně odborné literatury UPa zakoupit. Tištěné skriptum je v několika exemplářích dostupné k vypůjčení v Univerzitní knihovně UPa. ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE JE DOSTUPNÁ POUZE STUDENTŮM DFJP, FES a FEI.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows desktop