Atomová spektroskopie

Autor:
ČERNOHORSKÝ, Tomáš a Pavel JANDERA
Vydavatel:
Univerzita Pardubice
Kategorie:
Rok vydání:
1997
Velikost knihy:
255,9 MB
Poslední aktualizace:
27.01.2021
ISBN:
80-7194-114-X

Učební text přináší teoretický základ atomové spektroskopie a souhrnné informace o většině metod, které jsou v praxi používány, přičemž rozsah textu věnovaný jendotlivým metodám přibližně odpovídá míře jejich rozšíření v praxi. Vybrané metody jsou tak popisovány podrobně, včetně metodických přístupů k analýze. Naopak některé kapitoly mají v podstatě pouze informační charakter a doplňují všeobecný přehled studenta o problematice. Jedná se o naskenovanou verzi papírové publikace, kterou již nelze v prodejně odborné literatury UPa zakoupit. Tištěné skriptum je v několika exemplářích dostupné k vypůjčení v Univerzitní knihovně UPa. ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE JE DOSTUPNÁ POUZE STUDENTŮM FCHT.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows desktop