Organická chemie I.

Autor:
MACHÁČEK, Vladimír, Josef PANCHARTEK a Miroslav VEČEŘA
Vydavatel:
Univerzita Pardubice
Kategorie:
Rok vydání:
2001
Velikost knihy:
304,2 MB
Poslední aktualizace:
27.01.2021
ISBN:
80-7194-363-0

Skriptum je určeno pro výuku organické chemie na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice v denním i distančním studiu. Obsahem této první části jsou chemické vazby a reakce, stereochemie, metody určování struktury organických látek, uhlovodíky a halogenderiváty a hydroxyderiváty uhlovodíků a ethery. Jedná se o naskenovanou verzi papírové publikace, kterou již nelze v prodejně odborné literatury UPa zakoupit. Tištěné skriptum je v několika exemplářích dostupné k vypůjčení v Univerzitní knihovně UPa. ELEKTRONICKÁ PUBLIKACE JE DOSTUPNÁ POUZE STUDENTŮM FCHT.

Zdarma

Pro čtení publikace si zdarma stáhněte čtečku:

iPad, iPhone, macOS, Android tablet, Android mobile, Windows tablet, Windows desktop